Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázata

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S

 

Sárospatak Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé az általa kibocsátott tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű tűzifa szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére.

Pályázatot nyújthat be valamennyi tűzifa értékesítésével foglalkozó sárospataki egyéni vállalkozó vagy cég, akik kis összegű (minimum 12.000,-Ft értékű ) utalványok beváltását is vállalják.

A pályázatban közölt árajánlatnak tartalmaznia kell a fűrészelt tűzifa és a hasított tűzifa áfával növelt fogyasztói árát mázsában megjelölve, valamint a szállítási költséget is.

Az árajánlatokat tartalmazó pályázatot zárt borítékban

2015. április 14. napján (kedd) 16 óráig

lehet benyújtani a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportjánál (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, elérhetőségét és a pályázat tárgyát.

A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén kerül sor, melyet követően döntéséről írásban értesít valamennyi árajánlatot tevő egyéni vállalkozót, illetve cég képviselőjét.

A szolgáltató részére történő fizetési feltételek a megállapodásban kerülnek rögzítésre.

Feltöltő

Fel