Összefoglaló a márciusi bizottsági üléskről

A március havi képviselő-testületi ülés előtt Sárospatak Város Önkormányzatának bizottságai is összeültek megtárgyalni a napirendeket.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ismét sok napirendet tárgyalt, a legfontosabbakról Hajdu Imre, bizottsági elnök számolt be.

Bizottságunk tárgyalta az önkormányzat 2015-2019-es időszak gazdasági programját, melyet a testület felé egyhangúlag elfogadásra javaslunk. Nagy vitát nem váltott ki a napirend, azonban alaposan átbeszéltük azokat a pontokat, amelyeknek Sárospatak gazdasági fejlődését jellemeznie kellene. Több fejlesztési projektet is végigvettünk, de ugyanakkor látni kell azt is, hogy a gazdasági program egy keretprogram, amelyből azok a fejlesztések valósulhatnak majd meg, amelyekre elnyerjük a pályázatot” – mondta a bizottsági elnök majd hozzátette, az önkormányzat számára még mindig elsődleges szempont a munkahelyteremtés. Éppen ezért továbbra is segítik (főként lobbi tevékenységgel) a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és megtartó pályázatait. Hajdu Imre azt is elmondta, iparbővítés céljából ipari övezeteket jelölne ki az önkormányzat a városban és ajánlana fel, de a földtulajdonosok „aranyárban” kívánják értékesíteni a helyeket, ennek következtében pedig beszűkül az önkormányzat mozgástere.

A bizottság ezen kívül tárgyalt még a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör valamint az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának kérelméről is, továbbá az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai kedden gyűltek össze tárgyalni. A legfontosabb napirendekről, Egyed Attila, bizottsági tag beszélt.

Az Egészségház vezetője ismét beszámolt a jelenlegi gazdasági helyzetről, illetve tájékoztatott minket arról, hogy az intézmény elmúlt négy évében milyen változások történtek, továbbá hogy milyen tervei vannak az elkövetkező időszakban.

Megtárgyaltuk Nagy Béla doktor úr kérelmét is a háziorvosi szakellátással kapcsolatban, aki lemondott a praxisjogról szeptember 30-ával. Ezek után az Önkormányzatnak lesz kötelezettsége orvost találni a helyére. Mindent megteszünk majd, hogy a megüresedett helyre orvost találjunk.

Az ülésen a nemrég elfogadott településtámogatási rendeletünket is módosítottuk. A 70 éven felülieket fürdőbérlettel támogatnánk.
A javaslatunk szerint időskorúak fürdőbérlet támogatása állapítható meg annak a személynek, aki Sárospatak Város közigazgatási területén életvitelszerűen él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és 70. életévét betöltötte. A támogatással a kérelmező a Végardó Fürdőbe 30 alkalomra szóló bérletre jogosult.
Ezzel egészítettük ki tehát a rendeletet, és kérjük majd a képviselő-testületet, fogadja el javaslatunkat” – nyilatkozta Egyed Attila.

Ezeken kívül még a kegyeleti megállapodásról, valamint a köztemetésről is tárgyalt a bizottság.

Kilenc napirendi pontot tárgyalt a Humán Bizottság szerda délután. A napirendekről a bizottság elnöke, Szvitankó Tamás nyilatkozott.

„Közeledik a nyár és a nagyobb programok ideje, így kérelmeket bíráltunk el. Ilyen volt a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának kérelme, akik idén nyáron már a hatodik Ostromhétvégét rendezik meg, és ennek a megszervezéséhez anyagi támogatást kértek. Bizottságunk elfogadásra javasolja a testület felé.

2015 tavaszán kerül megrendezésre a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, mely a magyar felsőoktatás legrangosabb eseménye. Sárospatakon, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán április 8-10. között rendezik meg a konferencia 14. szekciójának versenyeit. A Főiskola szintén anyagi támogatást kért, mely kérelmet szintúgy elfogadásra javasolunk a testületnek.

Fontos napirend volt a város sportfeladatairól szóló rendelet átdolgozása. Sárospatak város fenntartásából kikerültek az általános és középiskolák, ezért a korábbi sportfeladatokról szóló rendeletet ennek szellemében kellett átdolgoznunk. Ez nem változtatja meg azokat a döntéseinket, határozatainkat, amelyek a sporttámogatásokról szólnak, továbbra is ugyan olyan mértékben szeretnénk támogatni a sportköröket, diáksportköröket és városi sportköröket mint eddig.

Az említett napirendi pontokon túl a Humán Bizottság is tárgyalta Sárospatak Város Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló gazdasági programját, valamint zárt ülésen döntöttek a tavaly létrehozott Junior Pro Urbe díj odaítéléséről is, melyet a városban tanuló, arra érdemes középiskolás diákok kapnak majd meg ballagáskor.

Feltöltő

Fel