Az EKF Vizuális Művészeti Tanszék oktatóinak kiállítása

Az Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszék oktatóinak nyílt kiállítása Sárospatakon az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállítótermében, melyet Dr. Liptai Kálmán rektor úr nyitott meg. A kiállítás 2015. április 17-ig tekinthető meg.

A kiállító művész-tanárok:
Balázs Péter  – Csontó Lajos- Erőss István – Faa Balázs – F. Balogh Erzsébet – Horváth Dániel – Kerezsi Nemere – Kopasz Tamás – Kótai Tamás – Lányi Zoltán – Mayer Éva – Mátrai Erik  – Sipos Levente  –  Szigeti G Csongor  –  Szurcsik József  – Süli-Zakar Szabolcs – Ványai Magdolna.

„Az 1948-ban alapított Vizuális Művészeti Tanszék arculatát a 90-es évek elejéig a rajztanárképzés határozta meg, kétszakos pedagógusképzés keretében. 1993-tól amikor a rajz-vizuális kommunikáció szakká alakult, az oktatás specializálódott, a tanszék teljes egészében a vizuális köré szervezte a képzést. 2007 óta bolognai rendszer szerint kétszintű képzés keretében folyik az oktatás képi ábrázolás (festészet és grafika), elektronikus ábrázolás (elektrográfia, webdesing, képanimátor szakiránnyal), illetve plasztikai ábrázolás (természetművészet) alapszakokon. Az egyetemi képzés 2008-ban vette kezdetét a tanszéken. 7 éve vizuális és környezetkultúra tanár szakon lehet MA szintű egyetemi diplomát szerezni, 2013-tól pedig tervezőgrafikus szakon indult mesterképzés.

Amint e rövid történeti áttekintésből is kitetszik, a nagy hagyományokkal rendelkező rajztanár képzés az elmúlt évtizedben kiegészült művészetközvetítéssel, és a művészképzés irányába mozdult el, több választási lehetőséget is biztosítva  a hallgatók számára. A tanszék egyre bővülő és fejlődő infrastruktúrájára támaszkodva a cél az olyan magasan kvalifikált szakemberek képzése, akik a vizualitást a hagyományos rajztanári szintnél átfogóbban ismerik, elmélyült alkotói gyakorlatuk van és európai mércével mérve is felkészültek az újonnan jelentkező oktatási igények kielégítésére, egyszersmind autonóm alkotóként is megállják helyüket a szakmai erőtérben.

Meggyőződésük, hogy csak szilárd szakmai tudással bíró, a legújabb technikát ismerő és alkalmazni tudó, a kortárs művészet kérdéseire érzékenyen reagáló, kreatív alkotó emberek tudnak megfelelni a kitűzött célnak. Éppen ezért a képzés folyamán a kreatív gyakorlatok mellett szigorúan megkövetelik a klasszikus rajzi és szakmai tudást, elvárják a legújabb technikai eszközök magabiztos használatát, az elméleti ismeretanyagok tekintetében pedig nemcsak a művészettörténetben, hanem a kortárs művészetelméletben való tájékozottságot is.

E sokrétű tudás birtokában válhatnak a hallgatókból olyan szakemberek, legyenek rajztanárok, művészek, alkalmazott művészek, akik alkotói, oktatói tevékenységük során szakmai hiányosságaikból fakadóan nem kerülhetnek kényszerpályára, hanem magabiztosan tudnak majd dönteni a pályájukat érintő kérdésekben. A hétköznapi oktatói munka mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy hallgatóiknak és tanáraiknak lehetőségük legyen kontextusba helyezni pedagógiai módszereiket, illetve saját alkotásaikat, elért eredményeiket.

A Vizuális Művészeti Tanszék összes tanára e felelősség tudatában végzi oktatói tevékenységét és építi példaként saját alkotói életművét.” – fogalmazta meg gondolatait Dr. Erőss István, aki e tanszék vezető egyetemi docense.

„A szabad művészetben az alkotó maga is művész. Tudja, mit akar: a szubsztanciális tartalomban számára semmi sem lehet homályos és zavaros; nem kell küzdenie az abszolút tartalomért; művészete nem erjedésben levő valami; amiben majd csak ezután derül ki, mi az értelme. A szabad művész alakító, a szimbolikus művész beleképzelő. A tartalom a szabad rendelkezésére áll; nem kell kínlódva küzdenie érte. A szimbolikus művészet alkotója átfut minden formán, megpróbálkozik mindegyikkel; nem tudja korlátozni magát. A szabad művész viszont eltökélt; technikája kiérlelt.” / G.W.F Hegel/

A kiállítást e gondolatok jegyében ajánlom a kortárs művészet iránt érdeklődők figyelmébe az Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszék minden kiállító művész-tanár és A Művelődés Háza és Könyvtára minden munkatársa nevében.

Leskóné Szemán Éva

Feltöltő

Fel