Sárospatak Város Önkormányzata március 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai az alábbi linken tekinthetők meg:

http://varoshaza.sarospatak.hu/2015/03/20/2015-marcius-27-i-kepviselo-testuleti-ules-anyagai/

 


 

sárospatak_város_polgármesterétől

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2015. március 27-én (péntek) 900 órára

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom.

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről

Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. A Sárospatak Város Önkormányzat által elnyert Fogyasztóbarát település díj átadása

Átadó: Koszorús László a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára

2. Javaslat a települési támogatásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Javaslat az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról szóló 23/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

5. Javaslat Sárospatak város sportfeladatairól szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

6. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: dr. Téglás István rendőr alezredes, kapitányságvezető

7. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes, tűzoltó-parancsnok

8. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete munkájáról

Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta intézményvezető
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

11. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény gazdasági szervezetekre vonatkozó jogszabályi változásainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásról (az anyag később kerül kézbesítésre)

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat dologi kiadási előirányzat átcsoportosításáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Javaslat Dr. Nagy Béla megkereséséről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

15. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

16. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhíváson való részvételéről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

17. Javaslat Sárospatak város részvételéről a 2015. évi Utazás Kiállításon, és az arra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

18. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

19. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

20. Javaslat a Végardó Fürdő Északi bejárat 1. számú üzlethelyiségről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

21. Javaslat önkormányzati ingatlanok Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

22. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére – Sárospatak, Kossuth Lajos út 33.

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

23. Javaslat dr. Szebényi Tibor Sárospatak, Október 23. tér 10. fsz. 2. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

24. Javaslat a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának kérelméről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

25. Javaslat a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör kérelméről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

26. Javaslat az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának kérelméről

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

27. Egyéb ügyek

 

Zárt ülésen:

 

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat a Sárospatak, Erdélyi út 29. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő megállapodásról

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Javaslat Junior Pro Urbe díj adományozására

Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

4. Javaslat a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság ülnökeinek jelöléséről

Előterjesztő: Aros János polgármester

 

5. Egyéb ügyek

 

Sárospatak, 2015. március 19.

Aros János

Feltöltő

Fel