Sárospatakon járt a máriapócsi kegykép

A máriapócsi kegyképet második könnyezésének 300. évfordulóján körbehordozzák az egész országban. Március 11-én érkezett meg Sárospatakra, ahol királynőnek kijáró tisztelettel fogadták. Nagy tömeg gyűlt össze a bazilika előtti téren, majd a szent negyeden és a várkerten keresztül történelmi és egyházi zászlók kíséretében vitte az éneklő sokaság a képet a Szent Péter és Pál görögkatolikus templomba. Az út mentén emberek álltak, akik kijöttek házaikból, munkahelyükről, hogy köszöntsék az Istenszülőt.

Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke azt mondta a paraklisz könyörgő ájtatosság szertartása után, hogy a XXI. század embere a megtisztulás vágyával járul az Istenszülő kegyképe elé. Tíz évvel ezelőtt is körbejárta az országot a kegykép, akkor Sátoraljaújhelyre érkezett, most Sárospatakot érte az a megtiszteltetés, hogy 24 órára befogadhatja templomába a könnyező ikont. Az egyházközség hónapok óta készült az ünnepre. Mosolygó Tamás parókus számára nagy megtiszteltetés, hogy ők fogadhatták a kegyképet, s azt mondta, hogy a hívő ember úgy tekint Szűz Máriára, mint édesanyára.

Már az első napon sorra jöttek a zarándokok a hegyközi, bodrogközi hegyaljai, felvidéki egyházközségekből, hogy imádkozzanak a kegykép előtt, s kérjék az Isten Anyjának közbenjárását.

Az esti előszenteltek liturgiájára színültig megtelt a templom, de az éjszakai virrasztás alatt is több százan jöttek, ki köszönettel és hálával, ki kéréssel és imameghallgatással.

A templom körül sátrak álltak, ahol forró teával várták a zarándokokat, s kellett is a melengető ital, mert a délelőtti szikrázó napsütést délutánra felváltották a vékony böjti szelek.

Az esti és éjszakai órák akathisztosszal, zsolozsmával, gyertyás körmenettel és virrasztással folytatódtak.

Sárospatak városa méltóképpen fogadta az Istenszülő kegyképét. Óvodások, iskolások, intézményvezetők a város elöljárói, mind tiszteletüket tették.

Az Istenszülő kilépett a máriapócsi kegytemplomból, s ahogy tíz évvel ezelőtt, most is eljött gyermekeihez, hogy érezzék anyai szeretetét és közbenjárását. A görögkatolikus egyház különleges tisztelettel veszi körül Szűz Máriát, hiszen hitünk szerint őbenne testesült meg a második isteni személy, Jézus Krisztus. A máriapócsi kegytemplom, ahol a csodatévő ikont őrzik 300 éve Magyarország egyik leghíresebb búcsújáró helye.

2015-ben a kegykép második könnyezésének 300. évfordulóját ünnepli a görögkatolikus egyház, s azért hordozzák körbe az országban az Istenszülő kegyképét, hogy hívogassa magyar keresztény híveit.

Jászter Beáta

A pócsi könnyező Szűz Mária-ikon érkezéséről készült fotókat korábbi cikkünkben tekinthetik meg!

Feltöltő

Fel