Összefoglaló a február végi képviselő-testületi ülésről

A február végi képviselő-testületi ülésen számos fontos napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. A legfontosabbakról Sárospatak alpolgármestere, Sikora Attila nyilatkozott.

   „A számos napirendi pontok közül volt néhány, amelyek a márciustól esedékes változásokról szóltak. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása volt. 2015 március elsejétől változnak a támogatási formák, illetve a szociális feladatellátásban a hatáskörök. A hatásköri változást jelenti, hogy az aktív korúak ellátásával (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) kapcsolatos eljárások a jegyzőktől a járási hivatalokhoz kerültek át, így március 1-től az érintetteket ellátó intézmény a Sárospataki Járási Hivatal lesz.

Viszont önkormányzatunknak is rendeletet kellett alkotnia 2015. február 28-ig arról, hogy mely segélyekkel támogatja a sárospataki lakosokat. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Sárospatak Város Önkormányzata 2015. március elsejétől rendszeres és rendkívüli települési támogatást biztosít. Rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatásként a gyógyszertámogatás és a lakásfenntartási támogatás, rendkívüli pénzbeli és természetbeni támogatásként a rendkívüli települési támogatást, illetve a köztemetést.

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. napja előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást a következőképpen alakul:

  • ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31. előtt állapította meg a jegyző, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően 1 év időtartamra jogosult a támogatásra,
  • ha a jegyző 2015. január 1. napját követően döntött a támogatásra való jogosultságról, akkor a támogatás csak 2015. február 28-ig jár és az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint igényelhető ismét.

Önkormányzatunk rendszeres települési támogatás keretében biztosít támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, melyet a most megalkotott rendeletben szabályozunk.

   Ugyancsak fontos napirendi pont volt a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása. Erre már évek óta szükség volt. A rendelet megalkotásának szükségességét egy példán keresztül mondanám el. A téli időszakban sokszor kértük a lakosságot síkosság mentesítésre, hó eltakarításra. Volt aki eleget tett a kérésünknek, mások nem vették figyelembe. Ilyenkor sokakban merült fel a kérdés, hogy mi történik azokkal, akik nem takarítanak. Erre most már egy rendeletet alkottunk, és innentől kezdve van jogkövetkezménye annak, hogy ha ezeket a tevékenységeket a lakók nem végzik el. Az újonnan megalkotott és elfogadott rendeletünk különböző szabályokat ír elő, nyilván olyanokat, amelyek a normális együttélés szabályait jelentik. A rendeletet igyekszünk mindenkihez eljuttatni (megjelenik majd az újságban és a honlapon is) annak érdekében, hogy a pataki lakosok tisztában legyenek azzal, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek most már valóban szankcionálhatóak.

   Két Kft.-ről is szó esett a testületi ülésen. Az egyik a SIDINFO volt, amelynél az ügyvezetői megbízatás letelt, és ismét Sajószegi Gábort bízta meg a képviselő-testület ennek a tisztségnek az ellátásával, most három év időtartamra.

Egy igazgatói pozícióról döntöttünk a Kommunális Szervezettel kapcsolatban. Mégpedig arról hogy a lejáró igazgatói mandátumot kiírjuk, hiszen április végén-május elején a jelenlegi igazgató úrnak lejár a megbízása, ezért pályázatot írtunk ki. Kérek mindenkit, hogy aki úgy gondolja, hogy van kedve és affinitása arra, hogy a Kommunális Szervezet igazgatói posztjára jelentkezzen, az tegye meg. A jelentkezési határidő április 4.-e. (Bővebben a feltételekről ITT >>>)

   Ezenkívül a város vezetés döntött a 2015 évi sporttámogatásokról, melyre a költségvetésben 8 millió forint van elkülönítve. Idén 7.600.000 forintot osztottunk szét a szervezetek között valamint továbbra is elkülönítettünk 300.000 forintot rendkívüli esetekre.”

A sporttámogatások 2015-ben az alábbiak szerint alakultak:

2015marc_sporttámogatások

 

Feltöltő

Fel