A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Folia Collecta sorozatának bemutatója Budapesten

A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény és a Magyar Országos Levéltár közösen rendezte meg a gyűjteményünk által kiadott könyvsorozat első kötetének bemutatóját Budapesten. Méltó és impozáns környezetben debütálhatott a Folia Collecta első kiadványa, melynek témája a 2013. október 3-4-én Sárospatakon megrendezett művelődéstörténeti konferencia anyaga volt: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából.

A könyvbemutatót moderálta H. Németh István az Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezetője, egyben a kötet egyik szerzője. A könyv kiadását méltatta Sajgó Szabolcs jezsuita atya, aki Forrai Tamást, a jezsuita rendtartomány tartományfőnökét képviselte. A könyvet Péter Katalin kutató, professor emeritus mutatta be, felkeltve a hallgatóság érdeklődését a könyv témája iránt.  Professzor asszony kiemelte, hogy a kötettanulmányai számos új kutatási eredményt hoztak. Eddig ismeretlen forrásokat használnak lezártnak hitt kutatási témákhoz. A jezsuita rend eddig kevéssé ismert tevékenységi területeire, mint például a gyógyítás, gyógyszerkészítés, vagy a rend  hegyaljai szőllőbírtoklása révén kialakult széles társadalmi kapcsolatrendszer bemutatása – irányítja rá a figyelmet. Minden megszólaló kiemelte a kötet igényes grafikai és szerkesztési munkáit. Befejezésként Dr. szabó Irén beszélt a Folia Collecta  kiadvány sorozatról. A könyvbemutatót baráti és szakmai beszélgetés zárta a mádi Barta Pincészet borainak kíséretében.


Fel