„Szomszédolás az egészségünkért” – lezárták a hazai testvériskolai pályázatot a Rákócziban

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó Sárospataki Tankerület fenntartásában működő Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola a testvériskolai kapcsolatát a „Szomszédolás az egészségünkért” pályázat keretében tovább erősítette.

Az egyéves program keretében mindkét iskola heti rendszerességgel szakköri foglalkozásokat szervezett az egészségnevelés és a helyismeret témakörben. A kötelezőn felüli tantárgyi fejlesztés a digitális tanulószobán és a természettudományi szakkörön zajlott.

Tízféle tanulmányi és kulturális program, háromrészes előadássorozat fejlesztette tanulóink kompetenciáit.

Ötrészes pályaorientációs tevékenységgel könnyítettük meg a nyolcadikosok pályaválasztását.

A két iskola közösen valósított meg kétszer kétnapos személyes találkozót és egy nyári tábort, amelyben a tanulók és a pedagógusok kapcsolata elmélyült.

A programhoz jelentős eszközfejlesztés kapcsolódott egészségnevelés, természettudomány területen.

A közös honlap: rakocziiskolak.webnode.hu tájékoztat az eseményekről.

A cikket készítette: Gombos Levente István

További fényképek: itt


Fel