Megkezdődött a Szent Erzsébet Iskola felújítása

Modern oktatási környezet megteremtése a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

Novemberben elkezdődtek a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola felújítási munkálatai. Miután az intézmény sikeresen átköltözött az ideiglenes oktatási helyszínekre, az iskolát munkaterületként átadták a vállalkozónak.

A beruházás a következő elemekből áll:

 • a meglévő épületek korszerűsítése kiemelten energetikai szempontból;
 • a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása érdekében korszerű tornaterem és öltözők kialakítása, felújítása;
 • új tető építése a tornatermi szárnyra;
 • jogszabályban meghatározott szakmai eszközök, taneszközök beszerzése (ideértve a mindennapos testnevelés eredményes megvalósításához nélkülözhetetlen eszközöket)
 • sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését, fejlesztését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése;
 • kiszolgáló helyiségek átalakítása az oktatás hatékonyságának javítása érdekében;
 • fejlesztő helyiség kialakítása a méltányos oktatási környezet megteremtéséért;
 • az iskola teljes akadálymentesítése, amely biztosítja, hogy valamennyi közoktatási funkció, minden fogyatékosságra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használható legyen;
 • energetikai korszerűsítés, melynek következtében az épület eléri „C” energiaosztályt;
 • megújuló energiaforrások hasznosítása, napkollektorok és napelemes rendszer kiépítése.

Udvar

 • sportolásra és szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek kialakítása;
 • műfüves pálya megépítése;
 • parkoló kialakítása;
 • parkosítás.

A projekt eredményeként a XXI. századi követelményeknek minden tekintetben megfelelő intézmény jön létre, amelyben az oktatás és a tanulás sikeressége ebből a szempontból maximálisan biztosított. A gyermekek biztonságos és befogadó környezetben tölthetik majd napjaikat, és a felújított épületegyüttes időtálló módon támogatja a modern oktatási munkát.

Feltöltő

Fel