Ajándékok Kárpátaljára

A december hónap a keresztény ember számára az Úr megszületésének ünnepére való várakozás jegyében telik. A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban már lassan évtizedes szokássá vált, hogy ilyenkor nemcsak magunkra gondolunk, hanem mindazokra, akik számára ez az ünnep nem feltétlenül a fényről, a békéről, a nyugodt emberi hangokról szól, hanem a létbizonytalanságról, a jövőtől való félelemről, a kilátástalanságról. Kárpátaljai magyar testvéreink, akiknek igyekeztünk segíteni, bár a maguk helyzetén már csak nevetni tudtak, akkor is, amikor sírni kellett volna, nagy szeretettel fogadtak Bennünket.

Az ajándékok, melyek december hó folyamán összegyűltek, több forrásból táplálkoztak. Először is a december 4-én az ÁVG Diáksport Egyesülete által szervezett és az iskolánkban működő Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezete által támogatott, Mikulás-futás eredményeként a nevezéskor leadott játékokból, könyvekből, melyeket ezúton is hálásan köszönünk a résztvevő kicsiknek és nagyoknak. Valamint az ÁVG diákönkormányzatának gyűjtéséből, mely a diákok és a tanárok ajándékait tartalmazták, illetve Sárospatak Város Önkormányzatának dolgozói között rendezett gyűjtés adományaiból.

Az összegyűjtött kisbusznyi ajándékkal, 2014. december 17-én mentünk ki Munkácsra. Itt gimnáziumunk testvériskolájának, a II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjainak és tantestületének adtuk át – a pataki diákok s polgárok jókívánságaival egybekötve – az adományokat, melyeket iskolaközössége nevében Schink István igazgató úr vett át. Az elmondása alapján, sok kisiskolásnak szinte ezek, az általunk vitt ajándékok voltak az egyedüliek a fájuk alatt, ezért is fontos, hogy helyzetüket átérezve, segítettünk, segíthettünk. Minden támogatónak és adományozónak hálás köszönetüket fejezték ki ezért. Mi csak annyit tehetünk, hogy ezt jó szívvel tolmácsoljuk, és mi is megköszönjük a segítő szándékot.

Remeczki Imre

Feltöltő

Fel