Tudományos és szakmai regionális konferencia a Comenius Karon

Sikeresen lezajlott az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán 2014. november 27-én az Óvodapedagógus és tanító szak megújítása elnevezésű tudományos és szakmai regionális konferencia.

A Comenius Kar a Magyar Tudomány Ünnepéhez ezzel a rendezvénnyel csatlakozott. A konferencia előadások célja az volt, hogy bemutassa egyfelől a Kar oktatóinak a TÁMOP-4.1.2.B.2. Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért c. projekt K/5-ös moduljában végzett kutatásait, másfelől a régió egyes közoktatási intézményeiben újabban lezárt vagy éppen zajló pedagógiai fejlesztéseket.

Az öt kutatási beszámoló, többéves szakmai tapasztalatok ismertetése között bemutatásra került a Pedagógiai Tervek Tára elektronikus tervek repozitóriuma. Szó volt tehetséggondozásról; óvodától középiskoláig. Válaszok keresésére is sor került változó világunkban, amelyben a pedagógusok kiégését fenyegető tényezők tudatosítása mellett a pozitív mentálhigiéné is helyet kapott. A rendezvény tizenkilenc előadója a tudományosság mellett rendkívül gazdag szakmai és módszertani kultúrát szemléltetett és mutatott be.

Dr. Kelemen Judit mb. dékán asszony köszöntője után Dr. Hauser Zoltán rektori megbízott úr szakmai bevezető beszédében nyitotta meg a konferenciát. A kutatási beszámolók között elsőként a pedagógus idea leírása szerepelt Jaskóné Dr. Gácsi Mária előadásában, majd a gyakorlati képzés ideáját Sontráné dr. Bartus Franciska prezentálta. A tudományos hangvételt folytatta Marcziné Fazekas Erzsébet, aki a Kar tanító szakán a gyakorlati képzés helyzetéről tartott beszámolót, valamint a képzés reformálására tett javaslatokat osztotta meg a konferencia résztvevőivel. Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszerét Dr. Stóka György, a két alapszak gyakorlati képzésének országos összehasonlító elemezését pedig Dr. Kelemen Judit ismertette.

Karunk gyakorlati képzésének egyik helyszíne a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Szegedi Istvánné igazgató asszony Tanítási gyakorlóhely megújulása címmel tartott előadást. Másik gyakorló bázisunk a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde. Az intézményből két óvodapedagógus osztotta meg velünk többéves szakmai tapasztalatait. Rák Miklósné Módszertani kultúra régen és ma az óvodapedagógusok képzésében, valamint Demblovszkyné Szabó Judit Megújuló óvodai gyakorlati képzés – szakmai útmutató címmel tartottak előadást.

A régió köznevelési intézményeiben végzett pedagógiai módszertani fejlesztések bemutatása között a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Ráczné Váradi Éva Válaszok és megoldások változó világunk kihívásaira címmel egy újonnan alapított iskola létrehozásának nehézségeiről számol be. Az intézményükben folyó tehetséggondozásról, annak akkreditációjáról, egy komplex fejlesztő programról, tréningekről, és egy képzőművészeti műhely bemutatásáról Derda Péterné tartott előadást. A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium falai között folyó tehetséggondozó program pedagógiai és módszertani kultúrájának bemutatását Tóth Tamás, az intézmény igazgatója prezentálta. A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda pedagógiai és módszertani fejlesztését ismertette az intézmény vezetője; Jarasovics Lászlóné.

A pedagógusok mentálhigiénés állapotát bemutató előadásban egy mikrokutatás eredményeit ismerhettünk meg, melyet Stionné Tokaji Judit a Tiszalúci Önálló Napközi Otthonos Óvoda vezetője prezentált. Az Encsi Csoda-Vár Óvoda vezetője Vajkóné Zsiros Emese az intézményben folyó pedagógiai-módszertani fejlesztés gyakorlati eredményét, Léportné Temesvári Ildikó és Zsiros Józsefné egy projekt módszer óvodai alkalmazásának lehetséges változatát mutatták be. Varga-Novákovits Zsuzsanna az autentikus szövegek helye, szerepe és feldolgozásuk módszerei a „szaktárgyi” órákon címmel a mindennapi kommunikációt segítő szövegek alkalmazhatóságának lehetőségeiről tartott előadást.

Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar honlapján a különböző linkek között található egy oktatást segítő elektronikus szakmai tervgyűjtemény, a Pedagógiai Tervek Tára. A weboldalt a főszerkesztő, Dr. Sándor Zsuzsa mutatta be. Az elektronikus repozitóriumból kiemelt hallgatói munkát is megismerhetünk Balogh Fruzsina és Tóth Boglárka tanító szakos hallgatók jóvoltából. Programunkat Horváth Eszter óvodapedagógus hallgató népi hangszeres játéka is színesítette. A rendezvény moderátora volt Eperjesi Evelin óvodapedagógus hallgató.

Az eredményes találkozón olyan szakmai kapcsolatok szövődtek, melyek reményeink szerint hozzájárulnak majd a jövő nemzedékének mind hatékonyabb neveléséhez és képzéséhez.

A hírt küldte: Jaskóné Dr. Gácsi Mária, a szervező- és programbizottság elnöke.


Fel