A Sárospataki Irodalmi Olvasókör összejövetele

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör legutóbbi összejövetelén bemutatkozott  a Martinák- Műhely,  a városunkban élő, alkotó Martinák János és Martinák Jánosné ny. pedagógus házaspár. Bevezetésként Czabányi Attila gitárzenével illusztrált szíves közreműködésével Martinák János: Végül, A delfin tánca és a Jelzős kapcsolatok c. különleges verseit hallgattuk meg.

Ezután Martinák Jánosné Enikő, igen szemléletesen mutatta be a Martinák- Műhelyt, a két M-betűs, tudományos kutató a házasságkötésük 45.évfordulójára állították össze az utolsó tizenöt év írásaiból. Ezután a férje, Martinák János életútját, sokszínű munkálkodását ismerhettük meg. Megtudhattuk, hogy 1941-ben született Endrődőn, apai ágon lengyel ősei voltak. A sikeres általános iskolai tanulmányok befejezése után eredményesen végezte el a középiskolát. A tantárgyak közül a matematika, a nyelvek, az irodalom és a történelem érdekelte. A kitűnő érettségi vizsga után a debreceni Tudományegyetem magyar-francia szakára jelentkezett, de a magyar-történelem szakra vették fel. 1965-ben kapta meg a tanári diplomáját, a hajdúböszörményi, később a  berettyóújfalui középiskola pedagógusaként tevékenykedett. Később a püspökladányi gimnáziumban könyvtáros-tanárnak nevezték ki. 1969-ben házasságot kötött a Nyírségből származó Szász Enikő Zsuzsannával, aki ösztöndíjasként a Sárospataki Gimnázium nevelőtanára volt, ezután a városunkban telepedtek le.

Martinák Jánost a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Általános Iskola tanáraként alkalmazták. 1971-ben már a sátoraljaújhelyi Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanított, a feleségét is, két gyermekük születése után ebben az intézményben alkalmazták. 1976-tól a sárospataki Tanítóképző Főiskola könyvtárigazgatójaként tevékenykedett. Közben megszerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a könyvtár szakos diplomát is. 1982-től a helyi Rákóczi Gimnázium tanára volt.1997-ben a sokoldalúan képzett,  a francia, olasz, angol nyelvet kiválóan ismerő pedagógus, a betegsége miatt, ötvenhat évesen nyugdíjba kényszerült.

A töretlen alkotómunkája eredményeként 1993-ban jelent meg a Pillanat c. első verseskötete, 2012-ben pedig a Csillagjáték c. dokumentum. Közben elsajátította a cseh nyelvet, elsőként fordította le “a csehek Kazinczyja”, Comenius  nagyhatású verseit. Megtudhattuk, hogy az újabb, és az eddig megjelent versei, a Martinákné Kiskönyvtára sorozat 4. és a 13.kötetében olvashatók. A novellaregény megírt részletei János gyermekkorát idézik, újdonságként került be a Martinák- Műhelybe. Az irodalmi szakfolyóiratok rendszeresen  közreadják a verseit, a kiváló esszéit, színvonalas elemzéseit, értékes novelláit, valamint Vercors, Anderson,Graham Greene, stb. munkáiból készült műfordításait.

Ezután Martinák János, az irodalmunk (Csokonai Vitéz Mihály,Bessenyei György, Batsányi János, stb.)néhány kiváló képviselőjével kapcsolatban, kevésbé ismert történeteket, adomákat osztott meg velünk. Tervei között szerepel az utókor számára néhány jeles magyar író, költő munkásságának tudományos elemzése, a fontos  adatok módosítása és újraértékelése.

Martinák Jánosné, kitűnő író és helytörténész, az általános iskolai tanulmányait Nyírbátorban fejezte be, majd a debreceni Tudományegyetem magyar-történelem szakán szerezte meg a diplomáját. Itt ismerte meg a férjét is. Több évtizedig a sátoraljaújhelyi Mezőgazdasági Szakközépiskola elismert tanáraként tevékenykedett. Sátoraljaújhely kedvelt városa, és a település történetéről hiánypótló, értékes tanulmányokat írt, monográfiát adott közre. A Sorsok áradása c. könyvében Sátoraljaújhely történelmi eseményei közepette három, kevésbé ismert újhelyi költő pályafutását mutatta be. A Múzsák a Magas-hegy tövében című színvonalas, értékes és terjedelmes kötete, a város alapítása 750. évfordulója tiszteletére jelent meg. Mindkét dokumentum borítóját a település 18.századi pecsétje ékesíti. Sárospatakról is készült egy monográfiája, szubjektív történet időutazás formájában, de nem jelent meg, a Martinákné Kiskönyvtára része. Martinák Jánosné ny. tanárnő, a Martinák- Műhely, a Martinákné Kiskönyvtára c. sorozat megálmodója, működtetője, kezdő költők patronálója, a munkásságuk értékelője és publikálója.

A hangulatos és értékes összejövetelünk dedikálással, kötetlen beszélgetéssel zárult. Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük Martinák Jánosnak és Martinák Jánosnénak, hogy közelebbről megismerhettük sokszínű, színvonalas és példaértékű munkásságukat.    

További sok sikert, elismerést, jó egészséget kívánunk a Martinák- Műhely Működtetőinek.

Halász Magdolna, Köri elnök

siok_nov (1) siok_nov (2) siok_nov (3)

Feltöltő

Fel