A Sárospataki Irodalmi Olvasókör októberi összejövetele

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör októberi összejövetelén Halász István, városunkban élő, aktívan  tevékenykedő költő kiadásra váró verseskötetét  Nyiri Péter, a fiatal, kiváló irodalomtörténész, a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma főosztályvezetője mutatta be.

A program bevezetéseként Czabányi Attila kiváló tolmácsolásában, gitárzenei aláfestéssel hangzott el a költőnk A szív magánya, Törékeny pillanat, Fénycserepek, Szélruhájuk c. csodálatos versei.

Ezután Nyiri Péter igen szemléletesen vázolta fel Halász István életútját, eddigi tevékenységét és profi módon értékelte a legújabb verseit. Megtudhattuk, hogy a költő szeretetteljes családi környezetben nevelkedett a testvéreivel, ahol a könyvek, az olvasás szeretete természetesnek számított. A gimnáziumi és a közgazdasági technikum tanulmányai mellett nagyon érdekelte az irodalom, már ekkor verseket is írt. 2003-ban, felnőttként jelent meg Imám a csillagokhoz címmel az első verseskötete. Később egy Európai Uniós pályázaton a költeményeit elismerték és díjazták. Az Accordia Kiadó 2004-től az évente megjelenő antológiájában is közreadja a Patakon élő költő legszebb munkáit. 2004-ben a versek CD formájában is megjelentek. 2005-ben az Irodalmi Rádió pályázatán is díjazták a költészetét. 2008-ban látott napvilágot a második kötete, A titkok városa címmel, melyben a csodálatos “hegyaljai tájat,a vallásos családi légkört idéző gyermekkort és Patak régmúltját őrző” emlékeket örökített meg. A kötet borítóján Urbán György, városunkból elszármazott híres képzőművész különleges képei, a lapszéleken népies virágmotívumok is láthatók.

Nyiri Péter irodalomtörténész értékelése szerint a ma divatos posztmodern költészet megnyilvánulásai mellett Halász Istvánnak a kiadásra váró Fénycserepek c. kötetben megjelenő versei az érett, tehetséges költő megnyilvánulásai. Értéke a hagyományos formákban megjelenített különlegesen szép líra, amely érthető, érzelem dús, hat a szívre, a lélekre. A kiadásra váró kötetet nagy tisztelettel, szeretettel ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.

A program zárásaként Halász István költőnk a Párizsi álmok c. versét mutatta be, amelyet kedvesének írt és ajánlott. Az összejövetel kellemes hangulatban, kötetlen beszélgetéssel zárult.

“A vers az a szép pillanat, amely megőrzi a legtisztább álmokat.”

Halász Magdolna, Köri elnök

Feltöltő

Fel