A Magyar Tudomány Ünnepe – Országos Szakmai Konferencia sárospataki vonatkozású előadással

MesszelatoTudomany3

 

A Magyar Tudomány Napjáról a Magyar Tudományos Akadémia már 1997 óta megemlékezik. Hivatalosan, azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2014. évi rendezvénysorozatát november 3-30. között rendezik meg az ország felsőoktatási intézményeiben. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban. Az Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2014. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat kiemelt témája és főcíme a „Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek”. A jövővel kapcsolatos válaszok keresésére buzdítják a résztvevőket, akik ezúttal a tudomány szerteágazó szempontjaiból ismerhetik meg a természeti és társadalmi folyamatokat. Az összefoglaló mottó keretében a tudományt, mint a jövő alakításának meghatározó eszközét kívánja bemutatni az érdeklődőknek. Az eseménysorozat öt kérdéskörnek szentel kiemelt figyelmet: a globális kihívást jelentő demográfiai folyamatoknak, a társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióinak, a fenntartható fejlődés feltételeinek, az új technológiáknak és hatásaiknak, valamint az érték és értékteremtő tudásnak.

Az ELTE Tanárképző Központ  „Tudós tanárok – tanár tudósok” címmel szervezett tudományos és szakmai szimpóziumot 2014.november 10-én és 11-én. A tanácskozás részét képezte a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatnak. A megnyitón felszólalt Lovász László az MTA elnöke, majd a plenáris előadásokat szekcióülések és poszterbemutatók követték. A konferenciára egyaránt vártak elméleti és empirikus kutatásokon, valamint a gyakorlati tapasztalatokon, a „jó gyakorlatokon” alapuló előadásokat.

A tehetséggondozás pedagógiai öröksége és a jövő kihívásai elnevezésű szekcióban az érdeklődők sárospataki vonatkozású előadást is hallhattak. Csikó Szilvia, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanárnője Az intézményes tehetségvédelem korai példája a XX. században és adaptálási lehetőségek dr. Harsányi István gyakorlati munkássága tükrében címmel tartott előadást. A prezentáció lehetőséget teremtett arra, hogy a konferencia résztvevői  betekintést nyerjenek a hazai szervezett tehetségvédelmi mozgalom 1935 és 1941 közötti  történetébe, amelyet a pedagógiai szakirodalom sárospataki tehetségmentés néven ismer. Mindezek mellett megismerkedhettek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában, Általános Iskolájában és Diákotthonában a közelmúltban megvalósult innovatív fejlesztésekkel és az intézményben tapasztalható jó gyakorlatokkal is. A konferencia anyagát lektorált tanulmánykötetben tervezik megjelentetni várhatóan a következő év elején.

magyartudnap

Feltöltő

Fel