A Magyar Comenius Társaság felolvasó ülése

A Magyar Comenius Társaság november 5-én 9.00 órától tartotta közgyűléssel egybekötött tudományos felolvasó ülését. A helyszín a Társaság bázisintézménye, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának díszterme volt.

A Társaság megjelent tagjait és a vendégeket, tanítványokat Dr. Kelemen Judit dékán, Dr. Hauser Zoltán rektori megbízott és Dr. Földy Ferenc, a Társaság elnöke köszöntötte.

A felolvasó ülés idei témája „Comenius és a művészetek” volt. Hét előadás hangzott el az első szekcióban. Hallhattunk Comenius és a grafika kapcsolatáról Dr. Vitéz Ferenc előadásában; a vizuális közlési módokról az Orbis Sensualium Pictus alapján Dr. Molnárné Ötvös Tündétől. A tudomány és a művészet határmezsgyéje Comenius életművében címmel Halászi Aladár tartott előadást; A Biblia és Comenius kortársa, Rembrandt művészete közötti összefüggésekre Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta mutatott rá. A Comenius Karon folyó művészeti nevelést Dr. Kelemen Judit mutatta be; a sárospataki Művelődés Háza művészeti tevékenységét pedig Csatlósné Komáromi Katalin. Jászter Beáta a művészet megjelenése a Zemplén Televízió képernyőjén címmel olvasta föl írását.

Ezt követően Dr. Földy Ferenc elnök és Dr. Koncz Gábor alelnök bemutatta a Társaság frissen megjelent periodikáját, a Bibliotheca Comeniana XVII. kötetét, amelynek címe: „Comenius és a jövő”. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap, a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány Kuratóriuma és a TIT Stúdió Egyesület támogatta. Kiadásában a Társaság mellett a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány is közreműködött.

A felolvasó ülés második szekciójában évfordulókhoz kötődő megemlékezések hangzottak el. Dr. Kováts Dániel írását, amelyben a 250 éve született Vályi Andrásra, az első anyanyelv-pedagógusra emlékezett, távollétében felolvasták. Dr. Földyné Dr. Asztalos Adrienne a 200 éve született Egressy Béniről és munkásságáról beszélt; Dr. Dienes Dénes a 200 éve született Erdélyi János és Sárospatak kapcsolatáról. Kiss Endre József a 150 éve elhunyt Fáy Andrást mint a nemzet kurátorát mutatta be. Dr. Vitéz Ferenc a 100 éve született Dr. Bertha Zoltán festőművészre; Dr. Koncz Gábor a 100 éve született Vatai Lászlóra; Dr. Bolvári-Takács Gábor pedig a 100 éve született Cserés Miklósra és a rádió művészetére irányította a közönség figyelmét.

A szekcióülések után Dr. Földy Ferenc elnök törvényi változások miatt a Társaság Alapszabályzatának módosítását javasolta a közgyűlésnek, amelyet az el is fogadott. Ezután a jelölőbizottság elnöke személyi javaslatot tett a Társaság Elnökségére és a Számvizsgáló Bizottság tagjaira, amelyet a közgyűlés szintén megszavazott.

2015-re a Társaság „Comenius és a játék” címmel hirdeti meg felolvasó ülését, amelyre ezúton is várja a színvonalas szakmai előadással jelentkezőket.

Toma Kornélia főiskolai docens, a Társaság titkára


Fel