Lomtalanítás és 2014. okt. 23-24-i hulladékgyűjtés

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

INGYENES LOMTALANÍTÁS! IDŐPONTJA: 2014. november 8. (szombat)

FONTOS! A felesleges lomokat lehetőleg kötegelve, ill. az ömlesztett anyagokat zsákolva kérjük előkészíteni a szállításra!

A szállítandó anyagokat szíveskedjenek leghamarabb a szállítást megelőző este, vagy a szállítás napján a kora reggeli órákban, de legkésőbb de. 6 óráig az úttest széléhez kihelyezni! A későbbi időpontokban kitett hulladékokat a Z.H.K. Nonprofit Kft. nem szállítja el!

A lomtalanítás Apróhomok, Dorkó, Halászhomok, Kisgát dűlő, Páterhomok, Rózsás külterületekre is vonatkozik!

A lomtalanítás keretén belül a Z.H.K. Nonprofit Kft. elszállítja a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozott szilárd hulladékot, nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, háztartási berendezéseket és készülékeket, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb használati tárgyakat, melyek az ingatlan használata során válnak feleslegessé és a rendszeres hulladékszállítás keretében méretüknél fogva nem szállíthatók el.

Figyelem! Építési törmeléket, zöld hulladékot és veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, elem, festékes doboz stb.) a közszolgáltató nem szállít el!

Amennyiben az adott napon az érintett területen kimaradnak területrészek, azt a következő járatnapon teljesíti a közszolgáltató.

Továbbá tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, hogy a Zempléni Z. H. K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. október 23-án (csütörtökön) és október 24-én (pénteken) a hulladékkezelési tevékenységét a már megszokott ütemterv alapján járat szerint végzi.

Aros János polgármester

lomtalanitas

Feltöltő

Fel