Fazekas Balogh István képzőművész kiállítása október 15-én nyílt meg a Comenius Karon.

Dr. Kelemen Judit dékán köszöntőjében méltatta a művészt, aki 1981. és 2012. között, 31 éven keresztül volt a Comenius Kar tanára. Sokoldalú személyiség, akinek tanári pályáját hasonló komplexitás jellemzi, mint a jelenlegi kiállításon is bemutatott képzőművészeti tevékenységét. Tanárként ugyanis a hagyományos képzőművészeti tantárgyak – ezen belül például a számára oly kedves szobrászat – mellett tanított számítógépes grafikát vagy vezetett diákszínpadot is.

A házigazda köszöntője után feLugossy László Sárospatakon élő Munkácsy díjas képzőművész tartotta meg – vagy inkább azt mondhatjuk: sajátságos performansz-karmesterként vezényelte – a kiállítás megnyitását. feLugossy művész úr ugyanis újra meglepte a közönséget: részben saját, művészetről szóló írásából adott elő, részben mintegy riporteri szerepben kérdezte a művészt, megint másfelől pedig ő maga művészként is hozzászólt egy-egy felmerülő kérdéshez vagy éppen közös műelemzést végeztek megállva és fókuszálva két szoborkonstrukcióra és egy festményre.

A megnyitó művészeti és művészetpedagógiai értelemben is nagyszerűen sikerült. A városiakból, hallgatókból és oktatókból álló népes közönség várakozással hallgatta a magyarázatokat és adalékokat, figyelemteljes kíváncsisággal szemlélte az alkotásokat. A részletesen bemutatott három műből kiindulva betekinthettünk Fazekas Balogh István művészi hitvallásába, szobrain, PC-grafikáin és festményein keresztül megismerhettük gondolkodásmódját. A megnyitó vezénylő karmestere – teljes összhangban a kiállító művésszel – még arra is lehetőséget talált, hogy egy-egy jókedélyű közbevetéssel mosolygásra, sőt nevetésre sarkallja a közönséget.

 

Fazekas Balogh István és feLugossy László a kiállítás megnyitója során egy újabb, komplex művészeti műfajjal örvendeztettek meg bennünket: pedagógiával beoltott művészeti performansz részesei lehettünk egy nagyszerű művekkel ünnepivé felemelt kiállítási térben.

Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens

 


Fel