„Sárospatak ege alatt” – Kováts Dániel legújabb könyvének bemutatója a Comenius Karon

 Kováts Dániel „Sárospatak ege alatt” címmel megjelent könyvét mutatták be 2014. október 7-én 10.00 órai kezdettel az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán, Sárospatakon.

A szerzőt könyvének megjelenése és közelgő 85. születésnapja alkalmából Dr. Kelemen Judit, a Comenius Kar megbízott dékánja köszöntötte elsőként. A kötetet Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke és Dr. Tusnády László ny. főiskolai tanár mutatta be. Ezt követően laudációk hangzottak el: Sárospatak Város Polgármestere, Aros János, Kováts Dániel főiskolai kollégája és a Magyar Comenius Társaság elnöke, Dr. Földy Ferenc, a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója, Prof. Dr. Dienes Dénes, a Magyar Nemzeti Múzeum – Rákóczi Múzeumának igazgatója, Dr. Tamás Edit, a tanítvány és A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, Csatlósné Komáromi Katalin, A Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma megbízott főosztályvezetője, Nyiri Péter, valamint a Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnöke, Halász Magdolna méltatta a szerző munkásságát.

Kováts Dániel tartalmas életútjából kiemelték, hogy a sárospataki főiskolán tanított 1974-től nyugdíjba vonulásáig, csaknem 20 évig. A magyar nyelv és irodalom-angol nyelv és irodalom szakos tanár, irodalmár, nyelvművelő, szerkesztő, helytörténész, Abaúj és Zemplén megyék művelődéstörténetének kutatója, a Kazinczy-kultusz „lelki igazgatója”, a sátoraljaújhelyi Kazinczy-versenyek szellemi gazdája, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító elnöke, a Magyar Comenius Társaság alapító tagja. Középiskolás korától publikál, fáradhatatlanul, mindig meg-megújulva neveli a fiatalabb generációkat. Kováts Dániel fáradhatatlan alkotókedve, tudomány iránti alázata, emberek iránti szeretete mindenki számára követendő példa lehet. Rendszeresen publikál az irodalom, a nyelvészet, a művelődéstörténet, a honismeret különböző témaköreiből, de elsősorban nevelőnek tartja magát.

Munkáját helyi és országos kitüntetésekkel ismerték el. Közülük különösen kedves számára a Kazinczy-díj (1984), az Apáczai-díj (1991), a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés által adományozott alkotói díj (1993), a Lőrincze-díj, a Köztársasági Arany Érdemkereszt (2003). 2009-ben az év magyar nyelvőre lett, 2014-ben pedig megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. Sátoraljaújhely, Sárospatak és Zemplénagárd is díszpolgárává avatta.

A „Sárospatak ege alatt” című könyv csaknem 600 oldalán a szerző csokorba szedte pataki kötődésű előző negyven évben megírt gondolatait. A könyv fejezetcímei (Szellemi kötődésben, Klasszikusok bűvkörében, Mesterek nyomában, A nevelőképzés műhelyében, A közösség áramában) elárulják az olvasónak: a szerző mennyire fontosnak tartja, hogy jó nevelői voltak, hogy Sárospatakon olyan személyiségek (pl. Újszászy Kálmán, Ködöböcz József) vonzáskörébe került, akik a hagyomány üzenetét érthetővé tették számára. Kováts Dániel hangsúlyozta, hogy nagyon sokat köszönhet munkatársainak, akikkel közös célokért munkálkodtak, és köszönettel, hálával gondol azokra is, akik tanítványként figyeltek a szavaira.

Toma Kornélia főiskolai docens, a könyvbemutató egyik szervezője


Fel