Újabb néprajzi írás Darmos István tollából

Darmos István több néprajzi kutatását publikálta korábban, önálló kötetekben, vagy szakmai folyóiratokban. Legutóbb Cigánd táncéletének feltárásával foglalkozott, s néhány hete látott napvilágot erről szóló tanulmánya…
Dr. Viga Gyula neves néprajzkutató felkérésére csatlakoztam ahhoz a kutató csoporthoz, amely Cigánd néprajzi értékeinek felkutatására vállalkozott. A csoport tagjai országosan ismert neves szakemberek, többen a Néprajzi Múzeum, valamint a Hermann Ottó Múzeum munkatársai. A kutatás e tudományág számos területén folyt éveken keresztül, volt aki a viselet változásaival, volt aki a lakásbelsőkkel, vagy éppen a szövegfolklórral foglalkozott.

Én is több alkalommal végeztem néprajzi gyűjtéseket a településen, s több mint egy évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete táncosztályának munkatársaival, egy nagyszabású táncfilmezést is sikerült összehozni, amin több mint 20 cigándi emberrel igyekeztünk felidézni egy 50-60 évvel ezelőtti bál hangulatát, szokásait, tánckultúráját. Mindezek eredményeként egy olyan tanulmányt írtam meg „Szeretnek mulatni a cigándi népek” címmel, amely foglalkozik a település lakóinak a tánchoz fűződő viszonyával, a naptári ünnepek és emberi életfordulók táncalkalmaival, a bálrendezéssel, a táncos szokásokkal, a hagyományos táncokkal – szóló férfitánccal, csárdással – a táncok zenei kíséretével, s számos olyan témával, amelyek a cigándi hagyományos tánckultúrát meghatározzák.

többi kolléga is elkészítette az általuk kutatott terület összefoglalását, s ez év augusztusában megjelent Cigánd Város kiadásában, Dr. Viga Gyula szerkesztésében a „Fejezetek Cigánd néprajzából” című kötet, amelyben az általam írott fejezet is olvasható. Nagyon sokat segített a munkámban Nagy István cigándi táncpedagógus, és javaslataival, tanácsaival Dr. Viga Gyula néprajzkutató. A megszületett – több, mint 500 oldalas – könyv Cigánd település eddigi legjelentősebb, de a Bodrogköz néprajzi feltárásában is rendkívül jelentős tanulmánykötet.” – mondta Darmos István, majd folytatta – „Számomra nagyon fontos, hogy részese lehettem ennek a munkának, hiszen az erre való felkérés tulajdonképpen elismerése eddigi tudományos tevékenységemnek, másrészt Cigánd táncéletének részletes feltárásával én is hozzájárulhattam ilyen módon a település néprajzi értékeinek megismeréséhez.”

Feltöltő

Fel