Újabb műveltségterület elsajátítása az EKF Comenius Karán

14jul_ekf_ckAz Eszterházy Károly Főiskola a 2014/2015-ös tanévben Sárospatakon, a Comenius Karon a már tanítói végzettségűek számára képzéseket indít levelező tagozaton, újabb műveltségterület elsajátítására…
Az Eszterházy Károly Főiskola a 2014/2015-ös tanévben Sárospatakon, a Comenius Karon a már tanítói végzettségűek számára képzéseket indít levelező tagozaton, újabb műveltségterület elsajátítására az alábbi területeken: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol), matematika, informatika, testnevelés és sport.

A képzés két féléves, a megszerezhető kreditek száma összesen 23.

A fizetendő költségtérítés:
jelentkezési díj 5.000 Ft,
a képzés díja: 3.000 Ft/kredit.

Az újabb műveltségi terület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit!

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 30.

További információ:
Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar, Dékáni Hivatal
Biró Monika hivatalvezető
e-mail: biro.monika@ekfck.hu
tel: (47) 513-000, 28-03 mellék
postacím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

JELENTKEZÉSI LAP >>>

Várjuk jelentkezését, szerezzen korszerű ismereteket az Eszterházy Károly Főiskola sárospataki Comenius Karán!

Üdvözlettel:
dr. Kelemen Judit sk.
dékán

Feltöltő

Fel