A Sárospataki Irodalmi Olvasókör vendége Becse Tamás, operatőr volt

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör szeptemberi összejövetelére hívtuk meg Becse Tamás operatőrt, a Zemplén Tv igen tehetséges és népszerű munkatársát, aki a kamerán innen találkozott az érdeklődő hallgatóságával. Megtudhattuk, hogy már gyermekkorában megszerette a természetet, sok ilyen témájú könyvet olvasott, később a botanika titkai is érdekelték. 1994-től a Zemplén TV munkatársa, majd képzett operatőre – kezdte beszámolóját Halász Magdolna
Példaképének tekinti Dr. Hargitai Zoltánt, a sárospataki Tanítóképző Főiskola kiváló természetkutató tanárát, aki a környékünkön magas szintű tudományos munkát folytatott. A Bükki Nemzeti Park dolgozói hívták fel a figyelmét a Zemplén védett növényeire, és több alkotás készült a Mandulás, a Gombos-hegy, a Radvány – Hotyka patak, stb. páratlan természeti értékeiről. A filmeket a Zemplén Tv-ben is közreadták. A Tengerszem c. munkája az Országos Rádió és Televízió Testülete pályázatán díjat nyert. 2011-ben a Botcsinálta doktor c. szatirikus vígjáték operatőre is Becse Tamás volt. Sárospatakon is élt, jelenleg Mikóházán lakik a kedves családjával.

Ezután az eddigi munkáiból három filmet nézhettünk meg. Régebben készült a székelydályai Árpád-kori templom megmentése érdekében készült alkotás. A kistelepülés a hagyomány szerint a közeli hegyen élő három tündérlány Dalja, Éger és Romocsa közül Daljáról kapta a nevét. Fülöp Szabolcs, a helyi református lelkész úr igen szemléletesen mutatta be a falu történetét, annak központjában, egy magaslaton álló Árpád-kori templom felbecsülhetetlen értékeit. Láthattuk a megmentésre váró 14.századi értékes falfestményeket, a csodálatos kazettás famennyezett, a déli falon az eddigi leghosszabb rovásírást, a szentélyboltozat páratlan festményeit. Sajnos a restaurálási pályázatuk számos akadály miatt nem valósulhatott meg. A tervükről nem mondtak le, tíz évvel később komoly összefogással, együttmunkálkodással megmenthették a templom értékeit. A 2011-ben készült filmben a lelkész úr már nagy örömmel mutatta be az eredeti szépségében tündöklő, felújított templomot, az itt maradás, a továbbélés szimbólumát.

A harmadik filmben Becse Tamás, jeles operatőr a Zempléni tájakon c. sorozatból a városunkat körülölelő hegyek közül a Mandulás védett növényeit: apró nőszirom, hegyi kökörcsin, leánykökörcsin, árva leányhaj-fajok, különleges, művészi természetfotókon mutatta be. A környéken homoki pimpó, piros hunyor, stb. védett növények mellett zöld kisgyíkokat is láthattunk. Megtudhattuk, hogy a 2-3 perces természetfilmek magyarázó szövegét neves botanikus állítja össze. A különleges programunkkötetlen beszélgetéssel zárult.

Hálásan köszönjük Becse Tamás operatőr lebilincselő előadását, a csodálatos és művészi fotókat, amelyek a természetszeretetünket és az identitásérzésünket erősítheti. A különleges munkájához további sok sikert, elismerést kívánunk.

„Nincs is édesb lelki élvezet,
Mint megfigyelni a természetet,
Tanulni tőle filozófiát:
Mienk, mig elfeledjük, a világ!”
(Vajda János)

Feltöltő

Fel