Új, támogatott szakirányú továbbképzések és önköltséges pedagógus szakvizsgák

14jul_ekf_ckAz Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán meghirdetett továbbképzések és szakvizsgaprogramok indításához szükséges létszám min. 15 fő, a jelentkezési határidő pedig 2014. szeptember 25.

 

Támogatott (ingyenes) szakirányú továbbképzések:

Iskolai sportkör tartására képzett szakember
Képzési idő: 2 félév
Jelentkezési feltétel: testnevelő tanár, testnevelő-edző, sportszervező, rekrációszervező és egészségfejlesztő, gyógytestnevelő, szakedző, gyógytornász, táncpedagógus, egészségtan-tanár, rekreáció-menedzser végzettség

Testnevelő instruktor
Képzési idő:
 2 félév
Jelentkezési feltétel: testnevelő-edző vagy bármely, legalább alapszakon szerzett végzettség és sportoktató vagy sport-edző képesítés
A szakon végzettek a mindennapos testnevelés oktatásába határozott ideig, legfeljebb 2020-ig bekapcsolódhatnak, feltéve, hogy az iskola nem tud megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógust alkalmazni!

Azok a közismereti tanárok vagy tanítók, akik 2015-ben vagy 2016-ban mesterfokozatot nyújtó testnevelő tanár szakra kívánnak jelentkezni az EKF-re, ezen oklevelek megszerzésével teljesítik a testnevelő tanár szakra, mint újabb tanári szakra való belépés követelményét (50 kredites modulként az EKF elfogadja)!

A támogatott képzésekre – egri és sárospataki képzési helyre – a jelentkezések sorrendjében összesen 70 fő kapcsolódhat be!

Pedagógus szakvizsgaprogramok önköltséges formában:

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (ÚJ!)
Képzési idő: 
4 félév
Az önköltség összege: 133.000 Ft/félév
Jelentkezési feltétel: óvodapedagógus vagy tanítói végzettség
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen

A 2014/2015-ös tanévben is várjuk a jelentkezéseket Sárospatakra a Gyakorlatvezető mentortanár és a Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga programjainkra.

A képzések indításához szükséges létszám min. 15 fő.
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 25.
Jelentkezési lap letölthető a www.felvi.ektf.hu oldalról a Képzéseink, Szakirányú továbbképzés menüpontból

További információ:
Szabó Zsuzsanna – email: szazsu@ektf.hu; tel. 36-520-400, 2120 mellék
Bíró Monika – email: biro.monika@ekfck.hu; tel. 36-520-400, 2803 mellék
14szept_ekfck

Feltöltő

Fel