Közel 2500 gyermek kezdte meg tanulmányait… – Körkép az iskolakezdésről

Közel 2500 gyermek kezdte meg, vagy épp folytatta tanulmányait Sárospatak általános és középiskoláiban. A pedagógusok felkészülten, az iskolák felújítva várták a diákokat, akik izgatottan várták az új tanévet. A legfontosabb célkitűzésekről és a létszámokról az iskolák igazgatóit kérdeztük…
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanévkezdése

Szegedi Istvánné

Szegedi Istvánné

Szeptember első napján tartották meg tanévnyitó ünnepségüket II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Ebben a tanévben két első osztályt indított az oktatási intézmény 50 kisdiákkal valamint ennek a tanévnek a végén 3 osztálynyi, azaz 50 gyermektől köszön el az iskola, mert befejezik alapfokú tanulmányaikat. A tanévnyitó kapcsán elhangzott, addig is sok szép és jó vár a diákokra. Az iskola igazgatója arra kérte a végzős tanulóit, mutassanak példát a kicsiknek.
Az intézmény falai között 20 osztályban 394 diák kezdte meg a 2014/2015-ös tanévet.

„Szeptember elsejét megelőző hét már arra szolgált, hogy a az éves feladatainkat végiggondolva felkészüljünk az új évre.
Első és legfontosabb feladatunk az, hogy a szakmai és színes, változatos módszerek ebben a tanévben is jelen legyenek. A következő cél, hogy a beiskolázásunk hasonlóan jól sikerüljön, mint ebben a tanévben, hiszen csak akkor tudunk színvonalasan oktatni, ha vannak hozzá diákok.

Az előző év végén 50 nyolcadikosunk ballagott és most 52 kisdiák kezdi meg az első évét nálunk. Így idén, két első osztályt tudtunk indítani, aránylag magas osztálylétszámmal.” – nyilatkozta Szegedi Istvánné, az iskola igazgatónője.

A gyerekek a tanévnyitó után rögtön iskolapadba ültek.

Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának tanévkezdése

Tímáriné Király Sarolta

Tímáriné Király Sarolta

11. tanévét kezdte meg a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája. A hagyományokhoz híven idén is egy első osztályt indítottak.

„Idén egy első osztályt indítottunk 31 kisdiákkal. Magas szám, de úgy érezzük eleget fogunk tudni tenni az elvárásoknak.
Az iskolába három fő feladatot jelöltünk meg erre az első félévre. A legfontosabb feladatunk, hogy az első osztályosokat beszoktassuk az iskolai életbe. Nyilván ez egy kis időt vesz igénybe, de bízunk benne, hogy zökkenőmentesen zajlik majd a beszokás. A másik fő feladatunk, hogy a negyedikeseknek, akik felkerültek a felső tagozatba (szokatlan hogy sok tanár tanítja őket, több órájuk van, új tantárgyaik), megkönnyítsük az alsó és felső tagozat közötti átmenetet. Harmadik feladatunk, hogy a nyolcadikosokat felkészítsük a továbbtanulásra. Megismertessük velük hogy hol folytathatják tanulmányaikat, valamint tartunk felvételi előkészítőt is majd, hiszen nagyon fontos, hogy helytálljanak. – mondta a tanévkezdésről Timáriné Király Sarolta igazgatónő.

Timáriné Király Sarolta azt is elmondta, véleménye szerint egyre több szülő íratja gyermekét egyházi iskolába.

„Úgy látom, egyre több szülő tér vissza ahhoz az iskolai oktatáshoz, amelyet egy egyházi iskola nyújthat. Aki pedig nem egyházi iskolába járatja gyermekét, ott is kérik a hitoktatást, hiszen ez mindenképpen egy pluszt jelent a tanulóknak, lelkiekben sokkal nyugodtabbak a gyerekek, úgy vélem.”

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanévkezdése

Kissné Murányi Andrea

Kissné Murányi Andrea

A Bazilika Minorban megtartott szentmisével vette kezdetét a sárospataki Szent Erzsébet Általános Iskola tanulói és pedagógusai számára a 2014/2015-ös tanév. Szeptember 1-től összesen 350 gyermeket oktatnak az intézmény falai között. Idén 35 első osztályos van az iskolában valamint a tanév végén 45 nyolcadik osztályos diák fejezi be itt a tanulmányait.

„Az idei tanévünket 350 tanulóval kezdtük meg. Ebből 35 első osztályos tanítványunk van, és 45 végzős.
Nagyon nyugodtan indítottuk az idei évünket, felkészültek a pedagógusok a gyerekek fogadására, mindenki nagyon lelkes volt, különösen az elsősök.” – nyilatkozta Kissné Murányi Andrea igazgatónő.

A gyerekek pedig épphogy megszokták az iskolapadot, költözniük kell. Ez az iskola vezetése szerint nagy kihívás lesz mind a diákok, mind pedig a pedagógusok számára.

„Különleges tanév lesz az idei. Még a jelenlegi iskola épületében kezdődött meg a tanítás, de valószínűleg októberben, a felújítási munkálatok kezdetekor el kell hagynunk az intézményt, hogy a munkák és az oktatás is – más helyszínen – zavartalanul folyhassanak. Az elhelyezéssel kapcsolatban a város Önkormányzatával folyamatban vannak a tárgyalások, valamint az EKF Comenius Karának vezetésével is megbeszélések folynak ez ügyben.”

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanévkezdése

Tóth Tamás

Tóth Tamás

Az Árpád Vezér Gimnáziumban a 2014/2015-ös tanévben összesen 20 osztályban, közel 600 gyermek folytatja illetve kezdte meg tanulmányait szeptember 1-vel. Tóth Tamás igazgató elmondta, hogy különösebb nagy változás most nem befolyásolja a tanévet, hanem a felmenő rendszerben vezetik be a már korábban előírt követelményeket. Így például a mindennapos testnevelést. Emellett a már hagyományos képzések jegyében telnek a napok, úgy, mint például a 15 éve zajló Arany János Tehetséggondozó Program keretében.

„Terveinknek megfelelően négy osztályt indítottunk. Ezek közül hagyományos a hat évfolyamos képzésünk, az Arany János tehetséggondozó programunkba is jelentkeztek diákok illetve az angol nyelvi előkészítőre épülő képzésekre is. A negyedik osztályunk az előző évekhez képest egy kicsit átalakult, hiszen a német és informatika tagozat mellé egy harmadik csoport, a matematika-fizika tagozat is elkezdte munkáját.
Az Arany János tehetséggondozó programunk már a 15. évét kezdi el idén, melybe 34 diákot tudtunk beiskolázni.” – mondta Tóth Tamás igazgató.

A kollégiumban teljes létszám mellett zajlik az oktató-nevelő munka. 258 diák, 10 kollégiumi csoportban kapott elhelyezést. A középiskolában az idei tanévben új nevelési cél is megfogalmazódott.

„Az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy az eddig elért eredményeket és hagyományokat meg tudjuk őrizni és fejleszteni tudjuk. Pedagógiai munkák terén a gondolkodásképesség fejlesztését, az információszerzés képességét szeretnénk fejleszteni, illetve az érettségi vizsgákhoz szükséges ismeretanyagok átadása a hangsúlyos.
A nevelés tekintetében a korábbi években megfogalmazott nevelési célok mellett fontosnak tartjuk a konfliktuskezelési képesség javítását illetve a szociális kompetencia erősítését a diákjainkban. Mindezek mellett azt az értékrendet szeretnénk diákjainkban erősíteni, ami az iskola pedagóigai programjában is nagyon nagy hangsúlyt jelent, ilyen például a mások tisztelete vagy hogy minden tettünkben a minőség legyen az elsődleges.”

Vay Miklós Református Szakképző Iskola tanévkezdése

dr. Téglás Zsolt

dr. Téglás Zsolt

Mintegy 450 diákkal kezdődött meg a 2014/2015-ös tanév a Vay Miklós Református Szakképző Iskolában. A nyáron több tábort is szerveztek, sőt, voltak akik jutalomkiránduláson is részt vehettek, míg néhány tanuló bevonásával, az iskola is megújult.

„Iskolánk tartalmas nyári időszakot zár maga mögött, viszont a kikapcsolódás mellett munka is folyt az épületben. Diákjaink szakmai gyakorlatának bevonásával, több felújítási munkát hajtottunk végre. Felújításra kerültek a diákotthonban lévő közösségi termek, és egy 50-60 fő befogadására alkalmas filagória is kialakításra került.
Az iskolaépületben tantermeket újítottunk fel, ilyen például a természettudományos terem. Nagy hiányosságunk volt eddig egy nagy közösségi tér, mint más iskolákban az aula. Most ezt is sikeresen kialakítottuk a földszinten.

A műanyag nyílászárók cseréje is fontos volt, a földszinten új bejárati ajtó került beépítésre, valamint minden szinten a tantermek ajtóit is kicseréltük.” – mondta Dr. Téglás Zsolt igazgató.

Most is több szakmacsoporttal, hiányszakmákkal indítják az évet, sőt, egy új tendencia is megfigyelhető az iskolában.

„Idén is sikerszakmák a hegesztő, az asztalos, a pincér vagy a szakács szakma. Egy újfajta tendencia is megfigyelhető iskolánkban. Az ösztöndíjrendszer miatt, gyakran előfordul, hogy a nálunk érettségizett fiatalok nem továbbtanulni mennek és folytatják ott tanulmányaikat, hanem itt maradnak, és a megszerzett érettségivel választanak szakmát.”

További fotók >>>

Feltöltő

Fel