Továbbképző kurzus volt az EKF Comenius karán

A Személyes elektronikus tanulási környezetek az oktatásban c. kurzus megrendezésére, 2014. augusztus 17-24 között került sor az Eszterházy Károly Főiskola Sárospataki Comenius Karán – a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében – nyilatkozta Dr. habil. Kis-Tóth Lajos
A képzés célcsoportját a határon-túli közoktatásban tevékenykedő pedagógusok, tanítók, általános- és középiskolai tanárok, szaktanácsadók, munkaközösség vezetők képezték.

30 órás tanfolyam keretében a résztvevő megismerkedtek az új média-környezet adta tanulási formákkal, tanulásszervezési módszerekkel, valamint az elektronikus tananyagtervezés és portfólió készítés ismérveivel. Jártasságot szerezhettek a hálózatai tanulást segítő webes felületek, szolgáltatásainak kezelésében, elsajátíthatták a korszerű táblagépek alkalmazásának módszertani ismérveit, és elkészíthették sajáttervezésű elektronikus tananyagaikat.

Fejlesztendő kompetenciák között kiemelt szerepet kaptak az elektronikus tananyagfejlesztésről, és a hálózat-alapú tanulásról, valamint a tanulási folyamat szervezésével és irányításával kapcsolatos médiainformatikai ismertek. Elsajátíthatták a tanulási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, támogatásához és a tanulók motiválásához szükséges pedagógiai módszertani ismereteket.

A képzés módszereit a kreatív, közösségi médiahasználaton alapuló hálózati online munkaformák (közösségi könyvjelző, dokumentummegosztó oldalak használata) képezték.

A képzés fő tematikus egységei és előadói az alábbiak voltak:
I. Személyes tanulási környezetek és a WEB 2.0 (Dr. habil. Kis-Tóth Lajos)
II. A kulturális örökség digitális áthagyományozása (Prof. Dr. Monok István)
III. Az új médiumok és a hálózati tanulás (Dr. habil. Forgó Sándor)
IV. Portfolió és a személyes tanulási környezetek –PLE (Komló Csaba)
V. Táblagépek az oktatásban – Samsung Windows 8 Tablet. (Racskó Réka)
VI. Interaktív multimédiás tananyag és portfólió készítés. (Komló Csaba, Racskó Réka)

A tanfolyam elvégzésének hatékonyságát tanúsítják, azok a hálózati, közösségi médiarendszer segítségével elkészített produktumok (közösségi könyvjelzők és iBook tananyagok), amelyek révén meggyőződhettünk a hálózatalapú oktatási formákat alkotó módon történő használatáról.

Feltöltő

Fel