Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzati választásokról

14aug_nemzetisegi_valasztasokA Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki. A választáshoz kapcsolódó fontosabb határidők a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2014. (VII.30.) IM rendelet lényegéről dr. Vitányi Eszter számolt be…
Szavazóköri névjegyzék
− A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00-ig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315.§)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével – 2014. augusztus 25. napjáig – értesíti. (Ve. 115.§ (1) és (2) bekezdés)

Amennyiben a választópolgár 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, erről a Helyi Választási Iroda értesíti. (Ve. 116.§ (1) bekezdés)

− A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. (Ve. 103.§ (2) bekezdés)

A jelölt- és listaállítás
− A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121.§ (2) bekezdés)
− A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00-ig kell bejelenteni. (Ve. 318.§ (1) bekezdés)
– A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00-ig vonhatja vissza. (Ve. 130.§ (3) bekezdés)

A választási kampány
– A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. (Ve.139.§)
– A 2014. október 12-én szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható (Ve.143.§), a fenti napon választási gyűlés nem tartható (Ve. 145.§ (1) bekezdés), politikai reklámot nem lehet közzétenni (Ve. 147.§ (4a) bekezdés), közvélemény-kutatást végző személy a szavazóhelyiség helye szerinti épületbe nem léphet be. (Ve.150.§)
– A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144.§ (7) bekezdés)

A szavazás előkészítése 
– A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. (Ve. 160.§ (2) bekezdés)

A szavazás 
– A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169.§)

Feltöltő

Fel