Hirdetmény a gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban

dr. Vitányi Eszter

dr. Vitányi Eszter

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én fennáll, Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesül. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel – nyilatkozta dr. Vitányi Eszter
Fentiekre tekintettel felhívom a Sárospatak Város Jegyzője által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsággal rendelkezők figyelmét, hogy az Erzsébet-utalványokat

2014. augusztus 25. napjától – 2014. augusztus 29. napjáig vehetik át személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélvárójában.

Kérem, hogy az átvételhez személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal!

Feltöltő

Fel