Kezdődik a parlagfűszezon

Lassan beindul a parlagfűszezon. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírja, hogy a földhasználók minden év június 30-ig kötelesek megakadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását. Azóta már elkezdődtek az ellenőrzések is. Aki nem tesz eleget kötelezettségének, és nem írtja ki saját tulajdonáról a gyomnövényt az 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedő bírságra számíthat – tudtuk meg Törökné Hornyák Ritától…
A terjedés hatékony megakadályozásához fontos a parlagfű felismerése. A parlagfüvet gyakorta összetévesztik a fekete vagy fehér ürömmel. A parlagfű jelenleg az ellene folyó küzdelem ellenére, szinte akadálytalanul terjed. A talajban évtizedekig csíraképes mag nagy számban képes várakozni a csírázásra, ami nagyon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a megtisztított területet. A parlagfű okozta problémák ellen szervezett fellépés szükséges. Magyarországon elsősorban parlagfűirtó kampányokkal és széles körű társadalmi felvilágosítással próbálnak ellene küzdeni. Ez az egyetlen olyan allergiát okozó növény Magyarországon, amely irtásának elmulasztását komoly pénzbüntetéssel szankcionálja az állam. Helikopteres ellenőrzéssel, júliustól büntetéssel, augusztusban kényszerkaszálással lehet megelőzni a magok beérését. A pollenszórást már nem.

„Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Bírságot a Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szabhat ki, melynek mértéke a fertőzött terület nagyságáról függően 15.000,- Ft-tól 5.000.000 Ft-igterjedhet.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfű tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében mindenki tegyen eleget a törvényben előírt kötelezettségének.

(Jogszabályok a fenti tv-en kívül:
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól;
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről)

Feltöltő

Fel