Tájékoztató az Önkormányzati választásokról

Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját. A választáshoz kapcsolódó fontosabb határidők a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet lényegéről dr. Vitányi Eszter számolt be…
Szavazóköri névjegyzék
− Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével – 2014. augusztus 25. napjáig – értesíti. (Ve. 115.§ (1) és (2) bekezdés)
− Amennyiben a választópolgár 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, erről a Helyi Választási Iroda értesíti. (Ve. 116.§ (1) bekezdés)
− Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. (Ve. 307/A.§ (1) bekezdés)
− Az átjelentkezésre és annak visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, ahol a választópolgár a névjegyzéken szerepel. (Ve. 307/A.§ (2) és (4) bekezdés)
− A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. (Ve. 103.§ (2) bekezdés)

14aug_valasztasok_onkormA jelölt- és listaállítás
− A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121.§ (2) bekezdés)
− Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg2014. augusztus 18-ig. (Ve. 307/E.§ (1) bekezdés)
− Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00-ig kell bejelenteni. (Ve. 307/G.§ (1) bekezdés)
– A kompenzációs listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/I.§ (1) bekezdés)

A választási kampány
– A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. (Ve.139.§)
– A 2014. október 12-én szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható (Ve.143.§), a fenti napon választási gyűlés nem tartható (Ve. 145.§ (1) bekezdés), politikai reklámot nem lehet közzétenni (Ve. 147.§ (4a) bekezdés), közvélemény-kutatást végző személy a szavazóhelyiség helye szerinti épületbe nem léphet be. (Ve.150.§)
– A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144.§ (7) bekezdés)

A szavazás 
– A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169.§)

 

Feltöltő

Fel