Magyarország Felfedezői Szövetség tábora Sárospatakon

Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Mád, Gyömrő, Mende, Felsőszeli, Gyöngyös. Csak néhány hely azok közül, ahonnan az a több mint 60 fiatal érkezett azért, hogy egy hetet Sárospatakon töltsenek el a 25. Felfedező táborban, melyet a Magyarország Felfedezői Szövetség rendez nyaranta. A gyerekek a táborban a háborúkban fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt gyermekhősökre emlékeznek meg minden alkalommal. dr. Baksai Brigitta táborvezető elmondta, a Szövetség célja a megemlékezés mellett, hogy a gyermekek értékrendjét és jellemét is formálják, valamint a szülőföld és a haza felfedezése, nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzése, az igaz emberi értékek követése is fontos része a tábornak…
Az itt eltöltött hét alatt a gyerekek rengeteg felé jártak, több helyi és környékbeli látványosságot is megtekintettek, valamint történelmi játékokban is részt vettek.

Legfontosabb országos rendezvényünk a sárospataki központunkban minden évben megrendezett vezetőképző – tisztképző – táborunk. Sárospatakon „életre keltettük” a Magyar Köztársaság címerének Hármashalmát. A történelmünk gyermekhőseinek emléket állító sárospataki múzeumunk kertjében kopjafákkal övezve áll a Hármashalom. Mi gazdagítjuk, gyarapítjuk. A találkozókra, táborokra ugyanis mindenki hoz magával szülőföldjéről egy maroknyi földet, amit a tábor nyitó ünnepségén valamelyik dombocskára szór és közben elmondja, hogy az a kis föld honnan származik, és hogy az a hely miért fontos számára. Így van már a Hármashalom minden halmán föld sok magyarországi magyar gyerek szülőföldjének kedves zeg-zugaiból, és a mai határokon túli Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről is, sőt szarajevói magyar gyerekektől és Belgiumban élő magyar emberektől is.

A környéken több helyen is kirándultunk, de elsősorban Sárospatak városára koncentráltunk, próbáltuk felfedezni a helyeket és látványosságokat a séták során. A Rákóczi-várban például a nemes ifjak eskütételére is sor került, melyet a Lovagteremben tartottunk, valamint az egész várat körbejártuk, megnéztük a kiállításokat is. Borsiban, Rákóczi fejedelem szülőházánál is jártunk, a Tengerszemhez szerveztünk kirándulást és minden nap játszottunk történelmi és akadály játékokat is.” – mondta a tábor szervezője.

A tartalmas táboridő sok gyermeknek megtetszik, sokan járnak vissza, hisz szoros barátságok köttettek a táborban.

Sok visszatérő gyermekünk van, hisz a táborokban hazánk sok tájáról és a határokon túli magyar vidékekről érkezők között örökre szóló barátságok kötődnek. Sok gyermek évközben is tartja barátaival a kapcsolatot, leveleznek, ellátogatnak egymáshoz akár határon túlra is és várják a közös táborozást, találkozást.

Akik már valamilyen vezetői próbát tettek azért térnek vissza szívesen, hogy továbbmélyítsék ismereteiket, felkészüljenek a feladatokra. Van olyan ifjú vezetőnk is, aki már kisgyermekként is nálunk táborozott, és megmaradt vezetőtársunknak a mai napig.

A táborok adta élményeket, az esti pásztortüzek mellett dalolt népdalokat és egymásnak elmondott történetek minden pataki táborozó örök emlékként őrzi. A táborok záró ünnepségét is a Hármashalom előtt tartjuk. Akkor a gyermekek, fiatalok egyenként lépnek a többiek elé és a tábori vezetőjük elmondja azokat a jó tulajdonságokat, amiket a pár nap alatt meglátott a gyermek vagy fiatal „tisztben”. A leendő vezetők pedig a Hármashalom előtt, a szövetség zászlaját megérintve mondják el vezetői fogadalmukat és kapják meg a teljesített próba igazolását, jelvényét.”

Idén a Felfedezőtábor résztvevői számukra fontos eseményre is megemlékeztek.

Idén Koroknay Dániel gyermekhős évfordulóját is megünnepeltük, aki 1834.január 2-án született Mádon, tizennégy éves korában – félárván – állt be a honvédseregbe. Az egyik csata során egy golyó halálos sebet ejtett fiatal testén, tizenöt évesen hunyt el. Mádon egy teljes napot eltöltöttünk, itt emlékeztünk meg Daniról, felelevenítettük az

 


Köszönet a csapat tagjainak a gyönyörű produkciókért, a szülőknek a segítségért és a támogatásért!

Feltöltő

Fel